Vi är sedan år 2000 miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Sedan år 2000 är vi miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas certifiering. Att miljödiplomera vår verksamhet är ett naturligt steg i att vara med och ta vårt ansvar för en mer hållbar värld. Miljödiplomeringen syftar till att skapa ordning och reda i vårt miljöarbete och minska verksamhetens miljöbelastning.

Föreningen Svensk Miljöbas syfte är att verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Föreningen förvaltar och utvecklar den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas som är anpassad för mindre företag och organisationer.

Standarden innehåller krav som ska uppfyllas av den verksamhet som vill bli miljödiplomerad. I dagsläget har cirka 500 företag och organisationer ett giltigt miljödiplom enligt Svensk Miljöbas.

Miljöpolicy Rotocon AB

Rotocon ska långsiktigt och med helhetssyn främja en hållbar ekologisk utveckling. Vi ska erbjuda tjänster som tar hänsyn till både människan och vår miljö.

Miljöpolicyn ska vi leva upp till genom att:
Vi ska följa lagar och bestämmelser som lägsta nivå.
Vi ska hushålla med energi och material.
Vi ska genom ökade kunskaper i miljöfrågor ständigt förbättra oss.
Vi ska tillsammans med vår underentreprenörer använda varor och tjänster med så lite miljöpåverkan som möjligt.
Vi ska samarbeta med våra kunder och underleverantörer i miljöfrågor.
Vi ska följa forskning och utveckling inom miljöanpassad byggnation.

 
 
Miljodiplommiljobas.jpg