Vi är sedan år 2000 miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Sedan år 2000 är vi miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas certifiering. Att miljödplomera vår verksamhet är ett naturligt steg i att vara med och ta vårt ansvar för en mer hållbar värld. Miljödiplomeringen syftar till att skapa ordning och reda i vårt miljöarbete och minska verksamhetens miljöbelastning.

Föreningen Svensk Miljöbas syfte är att verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Föreningen förvaltar och utvecklar den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas som är anpassad för mindre företag och organisationer.

Standarden innehåller krav som ska uppfyllas av den verksamhet som vill bli miljödiplomerad. I dagsläget har cirka 500 företag och organisationer ett giltigt miljödiplom enligt Svensk Miljöbas.

Länk till vår certifiering

 
 
Miljodiplommiljobas.jpg