Vi utför alla typer av invändiga renoverings-, ombyggnads- och installationsarbeten. Genom åren har vi specialiserat oss på invändiga arbeten som gärna får vara tekniskt komplicerade. Vi har en väl inarbetad arbetsmetodik, och i det flesta projekt arbetar vi med kvarboende hyresgäster vilket ställer extra stora krav på oss som entreprenör både vad gäller information och personalen som arbetar i lägenheterna. Vårt fokus är alltid att få nöjda beställare och nöjda hyresgäster. 

 
 
_33B9999_1.jpg

Byggentreprenader

Ofta utför vi större ombyggnationer av en fastighet i samband med att stamrenovering ska utföras. Många gånger omfattar ett sådant projekt renovering och ombyggnation av fastigheternas samtliga utrymmen och installationer. Att vi kan erbjuda ett helhetskoncept är en klar framgångsfaktor. 

Vi utför samtliga ombyggnadsarbeten invändigt:

  • Badrums- och stamrenovering
  • Nya kök
  • Nya ytskikt
  • Fönsterbyte
  • Utbyte av elanläggning
  • Nya källarförråd
  • Nya passagesystem
  • Nya ventilationsanläggningar (FTX) 

BAD OCH STAMBYTE

Vi har arbetat fram ett välfungerande koncept för badrums- och stamrenovering i flerfamiljshus. I samband med denna typ av renovering byter vi ut samtliga gamla vatten- och avloppsledningar och ersätter med nya. Badrummen förnyas till dagens standard både vad gäller utseende och byggtekniska krav. Genom vårt inarbetade och genomtänkta koncept klarar vi av att renovera många badrum under kort tid. Normalt sett blir ett badrum från rivning till färdigt badrum klart på fem veckor. 

_33B9698.jpg

_33B9543.jpg

KÖK

I samband med alla typer av stam- och badrumsrenoveringar kan vi erbjuda renovering av kök. Vi utför både utbyte till helt nytt kök eller renovering av befintliga kök.